ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ BMEC Thailand ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียของเราที่ @BMEC.asia เพื่อรับข่าวสารล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬา BMEC ขอนำเสนอโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายของผู้ใช้ให้มีความโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาด้วยเครื่องมือบันทึก วิเคราะห์ วินิจฉัย ฝึกฝน และฟื้นฟูร่างกายของผู้ใช้

ใครที่ต้องใช้ผลิตภัฑณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของง BMEC

ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นที่ต้องการของนักกีฬาอาชีพเนื่องจากช่วยให้สามารถติดตามและเข้าใจสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ควบคู่ไปกับเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกร่างกาย อุปกรณ์ของเราช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยรวมในด้านที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิผล ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬามักนำมาใช้กับ (ไม่จำกัดเฉพาะ):

  • Sports institutions or clubs
  • Private physical trainers
  • Professional sportsmen
  • Sports enthusiasts

โซลูชั่นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของ BMEC

BMEC ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่หลากหลายเพื่่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางกายซึ่งใช้ในการวินิจฉัยร่างกาย การฝึกร่างกาย และการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โซลูชั่นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราช่วย้ผู้ใช้ในด้าน (ไม่จำกัดเฉพาะ):

  • Understanding their body performance better with the body tracker and analyser
  • Optimise their training with specialised equipment
  • Recovering from sports injuries effectively

ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ BMEC นำเสนอ

ที่แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬาของ BMEC เรามีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่หลากหลายในด้านต่อไปนี้ (ไม่จำกัดเฉพาะ):
Measurement, Diagnosis and Research
Sports Performance and Conditioning
Sports Recovery and Rehabilitation