0
เลือกหน้า
Products and Services Banner

Categories

Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

The Effects of a 5-week Technologically-Enhanced Cognitive-Motor Dual-Task Training Program on the Cognitive Functions of a Healthy 70-year Old Female

Dual-tasking is the concurrent performance of two tasks that can be performed independently and have distinct and separate goals. Dual-tasking has many real-world applications and is one cognitive ability that tends to deteriorate with age. 

Subscribe to Us

Get our latest news and updates for the latest products and service when you subscribe to our list.